Downlater

APKMirror - Ứng dụng thay thế tốt nhất cho Google Play Store

APKMirror - Ứng dụng thay thế tốt nhất cho Google Play Store

Để tải xuống, bạn cần Pass

Làm theo hướng dẫn để lấy Pass nhập vào ô bên trên:

  • Bước 1: Vào Google tìm từ khóa:
  • Bước 2: Tìm từ trên xuống dưới sẽ thấy trang https://windows789.co*/***/ thì bấm vào đó

 

  • Bước 3: Kéo xuống cuối bài sẽ thấy phần ID của bạn đó chính là Pass tải nhanh